ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลส่งเมล์ไม่ได้หรือมีปัญหาเนื้อหาไม่แสดง เมื่อเปิดใช้งาน mail server csc

อันดับแรกตรวจสอบเช็คว่า mail server ติด blacklist หรือเปล่า หากว่า mail server ที่เราส่งไปตีกลับมา  เราอาจจะมาเช็คว่า  mail server ของเราโดน blacklist  หรือเปล่าเพราะว่า บางครั้งเครื่องแม่ข่ายผู้ใช้บริการอื่น อาจใช้บริการจากการตรวจสอบนี้ แล้วก็จะทำการ  block  mail server ได้ครับ หากเราโดน ก็อาจจะเมล์ไปบอกก็ได้ว่า เราไม่ใช่ spam mail นะ  ให้เค้าปลดให้นะครับ   http://www.blacklistalert.org ในที่นี้สามารถแจ้งมายัง ผู้ดูแลได้อีกทางครับ oaspss at csc.ku.ac.th ผู้ดูแลระบบเองก็ได้พยายามตรวจสอบเป็นระยะว่าเกิดการ block  mail server หรือไม่

อันดับถัดไปกรณีเปิดหน้าเว็บเมล์แล้วไม่มีอะไรแสดงในหน้าเนื้อหาเนื่องจากระบบเมล์ไม่รองรับการเปิดแบบ html จำเป็นต้องปิดไปก่อน โดยเมื่อ login แล้วให้สังเกตุด้านบนจะมี ให้คลิกเลือก setings จากนั้นมองหาด้านซ้ายมือ จะมีคำว่า Displaying Messages ให้คลิกที่นี่ มองด้านขวา จะมี Main Option มีหัวข้อ Display HTML ให้คลิกเครื่องหมายถูกออกแล้ว สั่ง save หรือบันทึกก็จะสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ครับ