ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลติดตั้ง WordPress ให้เรียกใช้ user จาก ldap server

 ทดลองติดตั้ง plugin wpDirAuth จากที่น้องๆ ให้ช่วยดูให้หน่อยว่าจะติดตั้ง wordpress แล้วให้ใช้ username จากฐานข้อมูล username ซึ่งอยู่บนเครื่องแม่ข่าย Ldap ได้มั้ย ต้องทำยังไง วันนี้พอมีเวลาก็เลยมาลองทำ ขั้นตอนการติดตั้ง wordpress จะไม่พูดถึงก็แล้วกัน เอาเป็นว่า ติดตั้ง wordpress ให้เรียบร้อย จากนั้นไป download plugin wpDirAuth มาติดตั้งโดยใช้ wpDirAuth Version 1.6.0 ดังภาพ 


หลังจากติดตั้ง plugin แล้ว ไปจะได้ดังภาพเราจะเข้าไป ปรับแต่งค่า ให้กับ wpDirAuth กัน ครับ  เลือกจาก menu ด้านซ้ายเลือก settings / Directory Auth.

จากนั้นให้กรอกข้อมูลดังภาพได้เลย สำหรับการทดลองนี้จะเป็นการใช้งานกับเครื่อง ldap ซึ่งเป็น sun directory 

 สำหรับ ช่องที่ว่างไว้ก็ว่างไว้ตามนั้นเลยครับ

แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ให้ user login ผ่านเข้ามา แล้วจากนั้น admin ก็มาอนุญาตว่าจะให้ user นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง หรือว่า มีสิทธิ์ ทำงานอย่างไร