ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลตรวจสอบ name server โดยใช้คำสั่ง nslookup

หลายคนที่ใช้ linux หรือ windows ที่ทำงานเกี่ยวกับเครือข่าย อาจจะเคยใช้คำสั่งนี้ nslookup คือคำสั่ง (coommand) ที่ใช้ในการตรวจสอบ Domain Name ด้วยโปรแกรม Command prompt หรือโปรแกรม Dos ครับ ซึ่งเอาไว้ทดสอบว่าโดเมนเนมนี้ตรงกับหมายเลขไอพีแอดรสอะไร  และยังสามารถตรวจสอบได้ว่า DNS ที่เราใช้อยู่ยังให้บริการได้อยู่หรือไม่ เพราะหาก DNS ไม่สามารถให้บริการเป็นปกติจะไม่สามารถทำการแปลงจากไอพีแอดเดรสเป็นชื่อได้ (resolve ไม่ได้)

สำหรับคำสั่ง nslookup สามารถใช้ได้ทั้ง Windows และ Unix ครับ
การใช้งานบน windows สามารถใช้คำสั่งนี้บนโปรแกรม dos ครับ โดยอันดับแรกก็เปิด Dos เลยครับ 

1. คลิก Start Menu ของ windows แล้วเลือกเมนู Run จากนั้นพิมพ์ cmd แล้วกด ok

2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Dos แล้วก็พิมพ์คำสั่ง nslookup เพื่อเข้าสู่โปรแกรม nslookup ได้เลยและสามารถทำตามในกรณีที่ใช้ linux ได้เลย  ในกรณีนี้ขอใช้บน linux unix หรือ terminal on MAC  โดยใช้คำสั่งดังนี้

ตรวจสอบ domain ของวิทยาเขตฯ เช่น www.csc.ku.ac.th ว่ามี ip address อะไร

psansri$ nslookup 

> www.csc.ku.ac.th

Server: 192.168.1.1

Address: 192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:

Name: www.csc.ku.ac.th

Address: 158.108.104.12

ตรวจสอบ google.com ครับ

> www.google.com

Server: 192.168.1.1

Address: 192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.29

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.54

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.34

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.44

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.49

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.59

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.24

Name: www.google.com

Address: 118.174.24.39

กรณีต้องการตรวจสอบการทำงาน ของ mail exchange หรือ domain mail ต้องเปลี่ยน type ก่อนครับ

> set type=mx

> mail2.csc.ku.ac.th

Server: 192.168.1.1

Address: 192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:

mail2.csc.ku.ac.th mail exchanger = 30 mail2.csc.ku.ac.th.

กรณีต้องการทราบว่ามีเครื่องใดบ้างให้บริการ mail ใน domain csc.ku.ac.th

> csc.ku.ac.th

Server: 192.168.1.1

Address: 192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:

csc.ku.ac.th mail exchanger = 20 mail.csc.ku.ac.th.

csc.ku.ac.th mail exchanger = 30 mail2.csc.ku.ac.th.

csc.ku.ac.th mail exchanger = 40 mail3.csc.ku.ac.th.

csc.ku.ac.th mail exchanger = 50 mail4.csc.ku.ac.th.

จากที่เราทำมาเป็นการใช้งาน  name server ของเรา หากต้องการทดสอบกับ name server ของ google สามารถทำได้โดย

> server 8.8.8.8

Default server: 8.8.8.8

Address: 8.8.8.8#53

> www.csc.ku.ac.th

Server: 8.8.8.8

Address: 8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:

Name: www.csc.ku.ac.th

Address: 158.108.104.12

สำหรับคำสั่งอื่นสามารถดู Help ได้ด้วยพิมพ์ ?

แถมนิดครับ 

The Google Public DNS IP addresses (IPv4) are as follows:

  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

The Google Public DNS IPv6 addresses are as follows:

  • 2001:4860:4860::8888
  • 2001:4860:4860::8844

 ข้อมูล Google Public DNS IP addresses จาก  https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using