ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลการ mount file บน linux ไปยัง NAS สำหรับ Backup

ขั้นตอนการทำคือ สร้างจุดที่จะเก็บข้อมูลไว้บน NAS ก่อนให้เรียบร้อย อันนี้คงแล้วแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของใคร ไม่ยากเท่าไหร่เพราะให้การติดตั้ง ผ่าน web interface

จากนั้นจะ mount บนเครื่อง linux ไปไว้ที่ใหนก่อนโดยสร้าง mount point

#mkdir /mnt/syslog

mount -t cifs -o user=,password= ///  /

#mount -t cifs -o user=,password=  //192.168.1.2/syslog /mnt/syslog

 เท่านี้ก็ได้พื้นที่สำหรับใช้งานเพิ่มครับ