16:33:52


ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้123
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้103
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้311
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว709
mod_vvisit_counterเดือนนี้2978
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4673
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด730876

We have: 6 guests online
Your IP: 54.158.7.152
 , 
Today: ก.ค. 25, 2017

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 มีหน้าที่หลักในการให้บริการและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านบริหารเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรม โสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อ  ซึ่งตอบสนองพันธกิจของสำนักวิทยบริการ 

pre13
SELF

ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของ มก.

1. นโยบายความมั่นคงทางกายภาพห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2. นโยบายการจัดเตรียมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. นโยบายการสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
4. นโยบายการบริหารความเปลี่ยนแปลง
5. นโยบายการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. นโยบายควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
7. นโยบายการบริหารกรณีเกิดเหตุละเมิดความมั่นคง
8. นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
9. นโยบายการใช้งาน

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

เนื่องจากสำนักวิทยบริการมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำระบบในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่าย และระบบในการยืนยันผู้ใช้งานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก่อนที่ทุกท่านจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นั้นจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลก่อนใช้งาน โดยการกรอกข้อมูลนี้ ท่านจะต้องใช้ Account Nontri หากท่านยังไม่มีขอให้มาติดต่อได้ตนเองที่ ห้อง 9-207 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การติดต่อขอใช้บริการ

• นำบัตร ประจำตัวประชาชน/บัตรนิสิต/บัตรพนักงาน มาแสดงทุกครั้งเมื่อขอใช้บริการ

ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

          • ในกรณีขอบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรี ต้องกรอกแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรี พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และคำสั่งบรรจุหรือคำสั่งจ้างหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

          • การรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนิสิต ในกรณีมารับแทนโปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีเจ้าของบัญชีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง

ประเภทที่ 1

•นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ที่มีข้อมูลอยู่ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

•บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่ฝ่ายบุคคล

ประเภทที่ 2

•อาจารย์พิเศษ/ลูกจ้างชั่วคราว หรือบุคลากรอื่นๆ ของหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่มิได้มีรายชื่ออยู่ในกองการเจ้าหน้าที่

•บุคลากรที่เกษียรอายุราชการ (ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานให้ใช้งานได้) (ส่งเรื่องขออนุญาตมายังสำนักวิทยบริการ)

•บุคลากรของโครงการซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทที่ 3

•ผู้ใช้งานชั่วคราวที่ได้รับบัญชีผู้ใช้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการสร้างให้ (ให้บุคลากรที่มีสิทธิดำเนินการออกให้)

•ผู้ใช้งานชั่วคราวที่เข้าการประชุมวิชาการหรืองานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่งเรื่องขออนุญาตมายังสำนักวิทยบริการ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

•ผู้ใช้งานประเภทอื่นๆ ที่ขออนุญาตใช้งานชั่วคราวสามารถยื่นเรื่องของใช้งานที่สำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป (ส่งเรื่องขออนุญาตมายังสำนักวิทยบริการ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

หมายเหตุ  

•ผู้ใช้ประเภทที่ 2 หากต้องการใช้บริการระบบสารสนเทศต้องทำเรื่องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดส่งเรื่องมาที่สำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอใช้บริการ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,คำสั่งบรรจุหรือคำสั่งจ้างหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

•กรณีงานสัมมนาหรือการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาเกิน 7 วัน ให้ทำการร้องขอต่อสำนักวิทยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรณีไป และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่อนุญาติให้ปฏิบัติ

x การใช้เครือข่ายเพื่อกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย

x การเข้าใช้เครือข่ายด้วยบัญชีของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี

x การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นเพื่อคัดลอก แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต

x การเผยแพร่และ/หรือการเข้าถึงสือลามกอนาจาร

x การใช้ทรัพยากรและเครือข่ายเพื่อเปิดให้บริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

x การใช้ทรัพยากรและเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจ

x การนำไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยไปขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาต

x การใช้เครือข่ายอื่นใดที่ขัดต่อนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝ่าฝืนระเบียบและการพิจารณาโทษ

•มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้และ/หรือบัญชีผู้ใช้

•ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานเครือข่ายนนทรีจะถูกพิจารณาระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้

•สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาโทษแก่ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (สรุป)

มาตรา

เนื้อหา

ระวางโทษ

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง   โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน

จำคุกไม่เกินหกเดือน   หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ   ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

จำคุกไม่เกินหนึ่งปี   หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ   และมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน

จำคุกไม่เกินสองปี   หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้   ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์   และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้   เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ใด

จำคุกไม่เกินสามปี   หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดทำให้เสียหาย   ทำลาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ

จำคุกไม่เกินห้าปี   หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๐

ผู้ใดกระทำการด้วยประการใดโดยมิชอบ   เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน   จนไม่สามารถทำงานตามปกติได้

จำคุกไม่เกินห้าปี   หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๑

ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น   โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว   อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

๑๒

การกระทำความผิดตามมาตรา   ๙ หรือมาตรา ๑๐
  (๑)   ก่อให้เิกิดความเสียหายแก่ประชาชนไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันที   หรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่


  (๒)   เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์   หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ   ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ   หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 
  ถ้ากระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย


  จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
 
  จำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาท   ถึงสามแสนบาท
 
  จำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่่สิบปี

๑๓

ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ   ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ   มาตรา ๑๑

จำคุกไม่เกินหนึ่งปี   หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๔

ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้   ดังต่อไปนี้
  (๑)   นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ   โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
  (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ   โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ   หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
  (๓) นำเ้ข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ   อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง   แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา
  (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  (๕)   เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม   (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

จำคุกไม่เกินห้าปี   หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๕

ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา   ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในความควบคุมของตน

ระวางโทษเช่นเดียวกับ   ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔

๑๖

ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์   ที่ปรากฎ เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ   เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด   ทั้งนี้โดยประการ ที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น   ถูกเกลี่ยดชัง หรือได้รับความอับอาย

จำคุกไม่เกินสามปี   หรือปรับไม่เกินหกหมื่่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ระบบสารสนเทศในองค์กร

แบบสำรวจการบริการ

การบริการด้านใดที่อยากให้มีมากที่สุด
 

แบบสำรวจระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศที่อยากให้มีมากที่สุด
 

ติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1-2
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

โทรศัพท์ : 0-4272-5042
- งานซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย ต่อ 5503
- งานโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 5601
โทรสาร : 0-4272-5044

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ