ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม Meeting Room Booking System (MRBS)

เป็นระบบที่ช่วยจัดการในเรื่องการจองห้องประชุม

เนื่องจากที่ทำงานมีห้องเยอะแล้วต้องมีการจองไว้ให้สำหรับการเข้าใช้ร่วมกันการแสดงห้องว่างหรือไม่ และเข้ามาใช้ ก่อนนี้ผู้ดูแลอาคารจะใช้เป็นไฟล์ excel (ไฟล์ออฟฟิศสารพัดประโยชน์) หรือไม่ก็บันทึกลงปฏิทินหากมีการเพิ่มลบกันกระหน่ำระบายสีกันให้พรึ่ดหรือขีดฆ่า Meeting Room Booking System-MRBS, ระบบจองห้องประชุมที่เป็น Open source พัฒนาด้วย PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นโปรแกรมที่ติดได้ง่ายไม่ยากและมีขนาดเล็กมากมีจำนวน Table แค่ 4 Table เท่านั้น

ถ้า requirement ไม่ได้ต้องการอะไรที่หวือหวามากมีแค่ห้องประชุมแล้วต้องการให้

  • เพิ่มลบแก้ไขห้องประชุมได้ไม่จำกัดแต่เยอะๆอาจจะดูยากหน่อย
  • User จองห้องประชุมได้
  • ปรับมุมมองได้ดูแบบรายวันสัปดาห์เดือนปีได้
  • การจองห้องประชุมไม่ต้องการระบบ approve

ถ้าไม่ต้องการอะไรมาก MRBS ช่วยได้สำหรับวิธีติดตั้งนั้นดูได้จากไฟล์ README หรือดู link ที่รวบรวมมาให้ซึ่งเขียนค่อนข้างละเอียดอยู่แล้ว

วิธีใช้งาน

  • เข้าไปยังหน้า  http:// http://office.csc.ku.ac.th/mrbs/ จากนั้นเลือก 
  • เลือก Area / Room
  • เลือกวันที่ / เลือกเวลาเริ่ม
  • กรอกรายละเอียดอื่นๆ