ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลLeap Motion นวัตกรรมการควบคุมคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตตัวล่าสุด

ต่อไปการวาดฝันในอากาศ ให้เป็นรูปร่างน่าจะทำได้ไม่ยาก เมื่อLeap Motion อุปกรณ์ตัวใหม่ ที่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ ให้กลายเป็น Touchless Screen ได้ เป็นประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจาก Mouse หรือ Keyboard และเป็นอะไรที่มากว่าจอ Touch Screen ทั่วไป หากเคยใช้ ipad iphone ในอนาคตลูกหลานเห็นทีจะเลิกใช้ mount keyboard กัน 

Leap Motion Controller เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้เราสามารถบังคับการทำงานต่างๆ ได้โดยการใช้ "มือ" หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ซึ่งการบังคับทำได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับหน้าจอ

การทำงานคล้ายๆกับ Kinect ของ Microsoft ที่หลายคนคุ้นเคย แต่อุปกรณ์ Leap Motion มีขนาดเล็ก ราคาถูกกว่ามาก Censor มีความละเอียดในการตรวจจับมากกว่า 100 เท่า ตรวจจับได้ทุกข้อนิ้ว และข้อมือของเรา ด้วยอัตราการส่งข้อมูลที่สูงถึง 120 fps และมีความแม่นยำในระดับ 0.01 มิลลิเมตร การตรวจจับของ Censor มีระยะ กว้าง 2 การเชื่อมต่อทำแค่เพียงเสียบสาย USB ในอนาคตยังอาจจะพัฒนาให้สามารถใช้งานแบบไร้สายได้
Leap Motion Controller สามารถตรวจจับตำแหน่งของวัตถุต่างๆ เป็นสามมิติ อ้างอิงตามแกนแนวยาว (X) แกนความสูง (Y) และแกนแนวขวาง (Z) มีจุด origin อยู่ตรงกลางของตัวอุปกรณ์ ตรวจจับท่าทางได้หลายแบบหลายทิศทาง เช่น วาดนิ้วเป็นวงกลมตามหรือทวนเข็มนาฬิกา (Circle), การแตะ (Tap), การเลื่อนหรือปัด (Scroll,Swipe), แบหรือกำมือ (Open,Close Hand), เชิดมือขึ้นหรือคว่ำกดมือลง (Inline Upward/Downward), อื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม Leap Motion Controller