ditsoft

เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลออกแบบและตกแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วย Gimp

ความสามารถของ The GIMP เกือบจะเทียบเท่ากับ Photoshop ทุกประการ อาทิเช่น มีฟิลเตอร์ และปลั้กอินในการทำเอฟเฟคท์ต่างๆ เช่น ไล่เงา ตัวนูน ให้กับภาพ, สนับสนุนเลเยอร์และแชนแนล, สนับสนุนการทำ Alpha Channel (คุณสมบัติโปร่งแสง) ของไฟล์ PNG, ช่วยเก็บ Screenshot ได้, สามารถอ่านไฟล์ได้หลายชนิด ทั้ง JPEG, GIF, PNG, TIFF รวมถึงอ่านไฟล์บางเวอร์ชันของ Photoshop (.PSD) และ Paint Shop Pro (.PSP) ได้ จากการใช้งานที่ผ่านมา พบว่า The GIMP นั้นสามารถตกแต่งภาพได้ในระดับเดียวกับ Photoshop การใช้งานจะคล้ายคลึงกันในบางส่วน เช่น เลเยอร์และแชนแนล จะแยกเป็นอีกหน้าต่าง บอกว่าขณะนี้เรามีการเปิดเลเยอร์ไหนบ้าง เครื่องมือต่างๆ ที่มีให้ก็เกือบจะเหมือนกัน เช่น เครื่องมือตัดภาพ (Crop), แต่งภาพ Retouch), ปากการสำหรับเขียนพาธ (Path), การใส่สีแบบไล่ระดับ (Gradient) ฯลฯ

ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ได้ที่  http://www.gimp.org/downloads/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการใช้งานได้ที่ เอกสารประกอบการใช้งาน